Gynaecoloog

Als zich tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de bevalling complicaties voordoen, zullen wij de zorg over moeten dragen aan de gynaecoloog, wat dus automatisch een bevalling in het zie-kenhuis inhoudt. Wij werken nauw samen met de gynaecologen, assistent-gynaecologen, klinisch verloskundigen en verpleegkundigen van de verloskamers. We hebben een heel korte lijn met hen voor goed overleg en een adequate overdracht. Een overdracht betekent vaak wel dat wij niet meer bij de bevalling aanwezig zullen zijn, maar na ontslag uit het ziekenhuis hervatten wij de zorg in het kraambed.
website by sitework
2019 - Vivre Verloskundigen Praktijk Enschede | disclaimer | privacy verklaring