KRAAMZORG

De eerste acht dagen, of langer wanneer dit nodig lijkt, kun je rekenen op de hulp van de kraamverzorgende. Het aantal uren kraamzorg is bepaald volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Standaard krijg je 49 uur kraamzorg aangeboden. We raden je aan om in ieder geval de minimale zorg van drie uur per dag aan te vragen. Als blijkt dat het aantal uren kraamzorg onvoldoende is voor je, kunnen wij extra uren indiceren. Houd wel rekening met een eigen bijdrage voor de kraamzorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering, dit vind je in de polis van je zorgverzekering.

AdminKraamzorg