PRENATALE SCREENING

Wij lichten je ook voor over mogelijkheden om je kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.  Op dit moment zijn er twee onderzoeken beschikbaar: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. De onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je deze onderzoeken wenst. De kans op een chromosale afwijking als bijv. het syndroom van Down, Edwards of Patau (respectievelijk trisomie 21, 18 en 13) kan worden onderzocht met de combinatietest of het NIPT-onderzoek.

Op https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/ vind je uitgebreide informatie over de inhoud en werkwijze van de testen, de betrouwbaarheid, eventuele vervolgonderzoek(en) en kosten. Ook kun je op deze site gebruik maken van de keuzehulp, welke je helpt inzicht te krijgen in wat belangrijke motieven zijn voor jullie om het onderzoek wel of niet te laten uitvoeren. Uiteraard kunnen wij je ook ondersteuning bieden bij het maken van de keuze om wel of niet te testen op chromosomale afwijkingen.

AdminPrenatale screening